Toelatingscriteria
Bij Het Zuiderpark College kan je terecht met de basisschooladviezen:
• Vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en de theoretische leerweg (mavo), met of zonder leerwegondersteuning.
• Het advies van de basisschool is leidend. (de R'damse plaatsingswijzer)

Voorwaarden vmbo met lwoo
Om in aanmerking te komen voor lwoo gelden de landelijke criteria.
• De leerling heeft een IQ tussen 75 en 90.
• De leerling heeft een leerachterstand van 1 tot 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
of
• De leerling heeft een IQ tussen 91 en 120.
• De leerling heeft een leerachterstand van 1 tot 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
• De leerling heeft leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek.

Procedure
• Er is altijd een intakegesprek met de leerling
• Er is altijd een intakegesprek met de ouders
• Er is altijd een overdrachtsgesprek met de school van herkomst
• Er zijn indien nodig aanvullende testen en/of onderzoeken
• Er is indien nodig een observatie (bijvoorbeeld tijdens een meeloopdag)
• Er is indien nodig een observatie op de school van herkomst

Procedure overaanmelding en voorrangsregels
Onze schoollocatie volgt de afspraken van De OverstapRoute en loot bij overaanmelding
• Onze schoollocatie hanteert geen voorrangsregels

Procedure voor tussentijds instromen
Voor deze leerlingen gelden dezelfde regels als een onderinstromer. Van de verwijzende school wordt een VO-VO formulier verlangd met didactische gegevens, rapportages van de prestaties, beschrijving van de leerling in de schoolse situatie etc. Daarna wordt de leerling op dezelfde wijze besproken door de plaatsingscommissie als een onderinstromer.

Aanvullende informatie toelating
De intake-/plaatsingscommissie neemt een plaatsingsbesluit op basis van :
• Het verwijzingsadvies van de basisschool.
• Het door de basisschool aangeleverde dossier omtrent capaciteiten en didactische vorderingen.
• Indien noodzakelijk,na overleg, een aanvullend capaciteiten- of didactisch onderzoek.
• De eventuele hulpvraag van de leerling moet passen binnen de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Contactpersoon toelating: Sven Larssen slarssen@lmc-vo.nl

Koers VO/schoolprofielen