Actueel

Certificaat Veilige School Rotterdam

In Rotterdam kunnen scholen met het certificaat Veilige School Rotterdam laten zien dat zij een aanpak hebben om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Wat de scholen doen, gaat verder dan de landelijke norm voor een veilige school.

Veiligheid is een voorwaarde voor leren. Leerlingen die zich niet veilig voelen of die problemen hebben, kunnen minder goed presteren en laten zien wat ze kunnen. Deze leerlingen verzuimen ook vaker. In een veilige school wordt op leerlingen gelet en weten onderwijsprofessionals hoe het met leerlingen gaat. Leerlingen voelen zich lichamelijk veilig en ze durven te leren door fouten te maken.

Wat is de meerwaarde van het certificaat?

Een school kan laten zien dat ze leerlingen een veilige omgeving biedt. Het certificaat geeft ook aan dat de school weet hoe ze moet handelen bij problemen. En dat ze weet wanneer en hoe ze hulp van buiten de school kan inschakelen, van bijvoorbeeld wijkteam, leerplichtambtenaar, wijkagent of welzijnsorganisaties.

Bij een veilige school gaat het om:

Schoolcultuur: Een school die zowel regels stelt als ondersteuning biedt. En een school waarin leerlingen, medewerkers en ouders meedoen. Zo ontstaat een leerwerk- en leefgemeenschap waar mensen prettig met elkaar omgaan.

Aantrekkelijk onderwijs: Wanneer leerlingen positief uitgedaagd worden en het onderwijs aansluit bij hun leer- en ontwikkelingsbehoefte, zullen ze minder snel afhaken of verstorend gedrag laten zien.

Het gebouw: Een aantrekkelijk en veilig gebouw en schoolplein, die ruimte bieden aan de behoeften van leerlingen.

Samenwerken: Wanneer leerlingen, ouders of medewerkers (dreigen te) ontsporen, is samenwerking met andere organisaties buiten de school nodig. De school staat er niet alleen voor en weet de juiste samenwerkingspartner te vinden.

De meeste leerlingen voelen zich veilig op school. Dat blijkt uit landelijk en Rotterdams onderzoek. De locatiedirecteur of de veiligheidscoördinator van een school kan u vertellen of de school bezig is om veilige school te worden.

Hoe krijgt een school het certificaat?

Scholen moeten voldoen aan voorwaarden. In hun beleid moeten ze aangeven wat ze doen om leerlingen veiligheid te bieden. Dat kan per school verschillen.

Een onafhankelijk bureau toetst het veiligheidsbeleid op papier en in de praktijk. Er is speciale aandacht voor Rotterdamse speerpunten:

agressie en geweld

drugs en alcohol

weten hoe het met leerlingen gaat.

Als de school voldoet aan de voorwaarden dan krijgt ze een certificaat. Het certificaat is drie jaar geldig.