Bevorderingsnormen
Overgangs- en determinatienormen leerjaar 1 en 2.

Examenreglement
Programma van Toetsing en Afsluiting voor het cohort 2023-2025 (P.T.A.). Dit geeft je veel informatie over de vakken waarin je les krijgt en over je rechten en plichten bij toetsen en de becijfering daarvan.

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen.

Handleiding Magister 6
Benieuwd naar de cijfers, een roosterwijziging of het huiswerk van uw kind(eren)? Met Magister 6 heeft u deze informatie altijd bij de hand.

Info DHR Klachtenregeling
Alle leerlingen, ouders/verzorgers, personeelsleden en docenten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht, als er sprake is van een klacht tegen het bevoegd gezag of tegen iemand die onder de rechtsverantwoordelijkheid van het bestuur valt.

Schoolgids
De schoolgids geeft informatie over Het Zuiderpark College en is bedoeld voor toekomstige leerlingen en hun ouders maar ook voor de leerlingen die al op Het Zuiderpark College zitten en hun ouders.

Reglement alcohol, tabak en drugs
Doel van ons beleid is gezondheid, welzijn en bescherming te waarborgen.

Onderwijskrant
Lees hier het stuk uit de onderwijskrant.