VOOR OUDERS

Het contact met ouders vinden we op het Zuiderpark College belangrijk. Leerlingen presteren beter als ouders zich betrokken voelen bij school. We nodigen ouders regelmatig uit op school voor informatie. We willen graag samen werken aan een goede schooltijd voor uw zoon of dochter.

Aan het begin van elk schooljaar is het kennismakingsgesprek met de mentor. Samen bespreken we de verwachtingen en doelen. We leggen dit vast in de vorm van een overeenkomst. 

Klik hier voor de brochure: