Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders van leerlingen. Het streven is om uit elk leerjaar 2 of 3 ouders zitting te laten nemen in de ouderraad.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders de uitnodiging zich op te geven voor de ouderraad. Als zich meer dan 3 ouders uit een bepaald leerjaar melden om lid te worden, dan kan het zijn dat de school een verkiezing uitschrijft.

De ouderraad vergadert in principe vijf keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn namens het Zuiderpark College altijd de medewerkster Educatief Partnerschap en een lid van de schoolleiding aanwezig.

Klik hier voor de brochure: