VOOR OUDERS

Wij vinden het heel belangrijk om goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Aan het begin van ieder schooljaar is er daarom altijd een gesprek tussen u en de mentor. In dit gesprek bespreken we de verwachtingen en doelen voor het komende jaar. De uitkomsten hiervan leggen we vast in de vorm van een overeenkomst.

We vinden het ontzettend waardevol dat u als ouder betrokken bent bij de schoolprestaties van uw zoon of dochter. We zetten ons graag samen met u in om van de schooltijd van uw zoon of dochter een succes te maken. Niet alleen qua schoolprestaties, maar juist ook voor het hebben van een fijne tijd op school.

Er zijn meerdere momenten in het jaar waarop wij u van harte uitnodigen één van onze bijeenkomsten bij te wonen. Welke dat zijn en wanneer deze plaatsvinden vindt u terug onder het kopje ouderbijeenkomsten