Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

RECHTEN

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten.

Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

Instemmingsrecht 
Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

MR VOORTGEZET ONDERWIJS 
In het Voorgezet Onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel, terwijl ook leerlingen deel kunnen uitmaken van de MR. In de medezeggenschapsregelement van de school staat hoe de verkiezingen verlopen.  Op het Zuiderpark bestaat de medezeggenschapsraad uit 3 personeelsleden en 3 ouders .

Personeelsleden:                                                              Ouders:

Dhr. W. Kleijn – voorzitter. wkleijn@lmc-vo.nl             Mevr. M Nooijen – lid.
Mevr. C. Stolk – secretaris. cstolk@lmc-vo.nl               Dhr. Talib - lid.
Dhr. L. van Balen – financiën. lvanbalen@lmc-vo.nl    Mevr. Zinhagel – lid.

Geïnteresseerden die meer informatie willen kunnen contact opnemen met één van de personeelsleden per mail of bellen met school 010-4848400.