EXTRA TAAL EN REKENEN

Om jou als leerling van onze school goed te ondersteunen, geven we extra lessen begrijpend lezen, rekenen en leren studeren. Dit betekent dat je als brugklasleerling  bij ons een lesrooster van 33 uur hebt in plaats van de gebruikelijke 32 uur.

Juist omdat we taal zo belangrijk vinden is op het Zuiderpark College iedere docent een taaldocent. Als het nodig is, bieden we je hulp bij begrijpend lezen, het vergroten van je woordenschat en leer je je mondeling beter uitdrukken. Omdat we weten dat veel van onze leerlingen daarnaast ondersteuning nodig hebben op het gebied van rekenen, besteden we ook daar veel extra aandacht aan in de lessen.

Het uiteindelijke doel van deze extra ondersteuning is dat je als leerling, binnen jouw eigen kunnen, zo goed mogelijk kunt presteren.

Klik hier voor de brochure: