EXTRA BEGELEIDING

Sommige leerlingen hebben (tijdelijk) extra begeleiding of hulp nodig. Wij doen er alles aan om onze leerlingen die hulp te kunnen bieden. We werken op onze school met teamleiders en leerlingbegeleiders. Zij vangen  leerlingen op als ze te laat komen, spijbelen, uit de les verwijderd worden of op een ander vlak extra begeleiding nodig hebben.

Leerlingbegeleiders en teamleiders houden gesprekken met de leerling en met de docenten en nemen indien nodig contact op met de ouders. Als er specifieke zorg nodig is voor de leerling kan deze intern worden verwezen naar de remedial teacher, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolpsycholoog of de orthopedagoog.

Als leerlingen persoonlijke problemen hebben, kunnen zij altijd terecht bij hun mentor.  Deze kan hen uiteraard ook weer doorverwijzen naar passende hulp. Onze school biedt daarnaast extra ondersteuning bij taal en rekenen en bij het maken en/of leren van het huiswerk.

Klik hier voor de brochure: