Onderbouw

De eerste twee jaar op school heet de onderbouw. Op het voortgezet onderwijs
moet je wennen aan het dagelijks huiswerk maken. Via huiswerkbegeleiding leren we hoe je goed kunt plannen en hoe je op verschillende manieren je lessen kunt leren. Taal en rekenen vinden wij ook
belangrijk. Die vakken heb je hard nodig in de bovenbouw. Daarom krijg je hier extra lessen in.

In de onderbouw krijg je les in de volgende leergebieden:

 • Mens & Economie
  (Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Maatschappijleer)
 • Mens & Techniek
  (Natuurkunde, Scheikunde, Techniek)
 • Mens & Verzorging
  (Biologie en Verzorging)


Daarnaast krijg je ook:

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Kunst & Cultuur (Tekenen, Handvaardigheid, Culturele en Kunstzinnige Vorming)
 • Bewegen & Sport
 • Mentorles
 • Nederlands+ (begrijpend lezen)
 • Rekenen