Extra begeleiding (LWOO)

Voor leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben om beter te kunnen leren en functioneren, is leerwegondersteunend onderwijs. Dit noemen we het lwoo. Denk hierbij aan extra hulp bij taal, rekenen, onderwijs in kleinere groepen of bijles. Dankzij deze extra hulp kan je makkelijker je vmbo-diploma behalen en daarna verder leren op het mbo.