20 februari 2020

Met JINC stage naar het Martiem museum

Dinsdag 18 februari 2020 is een groep van 30 leerlingen uit diverse 2e klassen naar het Maritiem Museum geweest als aansluiting op hun JINC-stage eerder die week.

Het betreft een groep leerlingen die denkt te gaan uitstromen in een technische richting.
Bij het Maritiem Museum kregen ze twee onderdelen aangeboden: een offshore experience en een workshop met allerlei proeven.

De offshore experience was bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met werkzaamheden op een boorplatform en hierbij waren er allerlei opdrachten in game-vorm gegoten.
Leerlingen moesten bijvoorbeeld een helikopter binnenloodsen op het platform, met een onderzee-robot lekkages of zwakke onderdelen op pijpleidingen detecteren, een schip in elkaar zetten of op een kraan werken.
Bij proeven moesten de leerlingen water zuiveren als er een giftige stof in zat, ontdekken wat olie doet op de veren van een vogel, bedenken hoe je olie van een plas water kunt halen en hoe de diverse vormen van energie werken en hoe ze geleid worden.

Het was een leerzame ochtend en de leerlingen hebben zich goed gedragen.