10 oktober 2019

informatie havenbezoek 1e klassen

Donderdag 17 oktober
klas 1a, 1b, 1f en 1g nemen donderdag 17 oktober deel aan het EIC havenprogramma. De leerlingen worden rondgeleid in de haven en krijgen informatie over beroepen in de haven. De leerlingen  dienen om 8.30 uur op school te zijn en zijn om 14.30 uur terug op school.
Vrijdag 18 oktober
De klassen 1d, 1e, 1h, 1j en 1k bezoeken de haven op vrijdag 18 oktober. Ook zij zijn om 14.30 uur terug op school.