10 oktober 2019

2e klassen hebben veel geleerd tijdens de LOB week!

LOB-week leerjaar 2
In de week van 30 september t/m 4 oktober waren er talloze activiteiten voor de leerlingen uit leerjaar 2 i.v.m. LOB.
Op maandag of dinsdag volgenden de leerlingen lessen in de profielvakken in de bovenbouw. Na een korte instructie door de mentor volgden de leerlingen introductielessen bij M&T, PIE, BWI, E&O en Z&W. Dank mentoren voor het goed instrueren van de leerlingen, dank aan alle collega's in de profielvakken voor het ontvangen en begeleiden van de leerlingen en het verzorgen van de lessen. Wat goed hoe die dagen verlopen zijn!
Bovendien namen de leerlingen deel aan het EIC-haven programma en bezochten het Generation Discover festival in Ahoy. Er waren workshops Aikido en Leefstijl (over het gebruik van sociale media). Dankzij collega's van defensie en MBO waren er informatiebijeenkomsten over werken bij defensie, het Zadkine en het TCR. Tot slot presenteerden NPRZ zich met info over "Gaan voor een baan".