20 november 2018

Lichtjesdag

Pas geleden kwam eén van de kinderen in de leerlingenraad met het voorstel om behalve met  Kerstfeest, ook andere geloven en hun gebruiken onder de aandacht te brengen.
Zodoende ontstond het idee om samen met de leerlingen posters te maken, en versiering met lichtjes over “Divali”. En 9 november stond dit in de hal boven aan de trap.
Divali is het belangrijkste feest van het Hindoeïsme. Ze vieren dan de overwinning van het goede over het kwade en het licht over de duisternis.