Veel aandacht voor taal en rekenen

Om een leerling te ondersteunen geven we extra lessen begrijpend lezen, rekenen en leren studeren. Dit betekent dat een brugklasleerling dit jaar bij ons een lesrooster van 33 uur heeft in plaats van 32 uur.

Dus veel aandacht voor begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding, rekenen en leren plannen en studeren en dus beter presteren. Om je goed te kunnen uiten moet je de Nederlandse taal voldoende beheersen. Onze docenten zijn allemaal opgeleid om je daarmee te kunnen helpen.