Mentoren

Je kunt pas goed leren als je je op school thuis voelt en er rust vindt. Daarom is begeleiden van leerlingen heel belangrijk. Iedere klas heeft een eigen mentor. Die zorgt ervoor dat iedereen, en jij ook!, zich prettig en veilig voelt op school.

De mentor spreekt vaak met de docenten die jou lesgeven en weet daardoor goed hoe je ervoor staat. Als dat nodig is, overlegt de mentor met je ouders/verzorgers of schakelt extra hulp/begeleiding voor je in. We willen graag zo goed mogelijk presteren met elke leerling.