Magister

Magister is het volledig geautomatiseerd  leerlingvolgsysteem. Hierin staan al jouw gegevens opgeslagen:

  • je naam
  • adres
  • geboortedatum
  • rooster
  • behaalde cijfers
  • resultaten huiswerk
  • aan- en afwezigheid


Je ouders/verzorgers hebben ook toegang tot Magister. Ze kunnen dus zien hoe het met jou gaat op school, wat je voor huiswerk hebt, welke afspraken er zijn gemaakt en nog veel meer. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een brief met uitleg over het systeem en gebruikersgegevens zoals een password. Klik hier voor de handleiding

snel naar magister