Brugklas

Na de zomervakantie start je in de brugklas en kom je in een klas met veel
nieuwe kinderen. Dat is spannend en we willen dat je je snel thuis gaat voelen. Daarom organiseren we elk jaar voor de zomervakantie een kennismakingsmiddag met je nieuwe klas. En dan na de zomer gaat het echt beginnen.

JE KUNT ALTIJD TERECHT BIJ JE MENTOR
Elke les wordt door een andere docent gegeven en dat is best even wennen. Daarom heeft elke klas een mentor. Bij de mentor kun je altijd terecht met vragen over school, huiswerk of om gewoon even mee te praten. Samen met de mentor leer je de weg kennen in het gebouw en raak je gewend aan je klasgenoten en docenten. We gaan na enkele weken ook op werkweek. In vier dagen leer je door het samen doen van leuke activiteiten je klasgenoten, docenten en je mentor veel beter kennen.

 

SAMEN IN EEN KERNTEAM
De onderbouw bestaat uit vier kernteams. Jij zit met jouw klas in één kernteam. Je hebt les van vaste docenten in een eigen gedeelte van de school. In jouw deel kom je alleen leerlingen tegen van jouw kernteam. Doordat alle lessen vlak bij elkaar zijn raak je snel vertrouwd met je omgeving. De pauze heb je samen met de andere kernteams zodat je ook oude klasgenootjes van de basisschool kunt tegenkomen in de kantine.

ACTIVITEITEN NA SCHOOL
Naast het leren maak je via school ook kennis met cultuur en sport. We gaan daarom ook naar musea, dans- en theatervoorstellingen. Daarnaast organiseren we na schooltijd veel activiteiten op het gebied van sport (Challenge010), toneel, dans en muziek. Als je het leuk vindt om mee te doen, kun je je hiervoor inschrijven.

LEREN HUISWERK MAKEN

De eerste twee jaar op school heet de onderbouw. Op het voortgezet onderwijs moet je wennen aan het dagelijks huiswerk maken. Via huiswerkbegeleiding leren we hoe je goed kunt plannen en hoe je op verschillende manieren je lessen kunt leren. Taal en rekenen vinden wij ook belangrijk. Die vakken heb je hard nodig in de bovenbouw. Daarom krijg je hier extra lessen in.

VAKKEN IN DE BRUGKLAS

  • Nederlands
  • Engels
  • Wiskunde
  • Rekenen
  • Sport & Bewegen
  • Mens & Economie
  • Mens & Techniek
  • Mens & Verzorging
  • Kunst & Cultuur
  • Mentorles