Leerling begeleiding

DIT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN
Wij willen je graag een veilige leeromgeving bieden met onderwijs dat bij jou past. Wij geloven in talenten en helpen je om jouw talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zo willen we je in staat stellen om een goede plaats te vinden in de maatschappij.We zijn zorgzaam, glashelder en consequent. Stapsgewijs werken we met jou naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Natuurlijk begeleiden we ook je overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs.

DIT VERWACHTEN WIJ VAN JOU
Wij willen graag dat je actief meedoet op school en in de klas. En dat je samen met ons werkt aan een steeds grotere zelfstandigheid. We hopen bovendien dat je je laat kennen. Bijvoorbeeld door je mening te geven. Maar ook door eventuele problemen met ons te delen. Met je mentor bijvoorbeeld, kun je in alle vertrouwen spreken. Deze zal met je meedenken over een oplossing. Natuurlijk verwachten we dat je je zult houden aan onze schoolregels. Die regels worden wel eens als streng ervaren, maar ze zorgen voor rust op school. Daardoor voelen leerlingen zich uiteindelijk prettiger en kunnen ze beter leren.

LEERLINGSTATUUT

In het leerlingstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen beschreven.