STAGIAIRES

Het Zuiderpark College is een opleidingsschool met verschillende personeelsleden die in het bezit zijn van de licentie ‘Werkplekbegeleider’.   Deze licentie waarborgt de kwaliteit van de professionele begeleiding die wij alle docenten in opleiding willen bieden. Om voldoende kwaliteit te kunnen bieden, hanteren wij een maximum van 20 stageplaatsen per schooljaar.
Stagiaires die via de OSR (onderwijsschool Rotterdam) worden aangemeld, krijgen voorrang ten opzichte van reguliere voltijdstudenten.
Op zoek naar een stageplaats? Neem contact op met onze schoolopleider dhr. Lock, wlock@lmc-vo.nl.